Thiết kế địa chấn của kết cấu thép

- Aug 14, 2017 -

Thiết kế địa chấn, hệ thống cấu trúc nhà máy, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Nhà máy theo chiều ngang nên sử dụng khung cứng hoặc giàn và cột có một khung hợp nhất nhất định,

2. Cơ cấu cây trồng và các thành phần cần bảo đảm sự ổn định chung và sự ổn định của địa phương,

3. Tránh các mối hàn ở khu vực căng thẳng tối đa nơi mà các thành viên có thể sản xuất bản lề nhựa.

4. Hậu quả của nút phải là muộn hơn toàn bộ mặt cắt của thành phần, bao gồm nút hỗ trợ, cột trụ, mái vòm và điểm kết nối.

5. Thanh đỡ cần được sử dụng làm nguyên liệu.


Các tin liên quan

sản phẩm liên quan

  • Portable Metal lí nhà bán
  • Bộ dụng cụ kim loại nhà khung thép
  • Thiết kế xây dựng nhà kho lưu trữ lạnh
  • Giá rẻ gà trang trại nhà tòa nhà lớn
  • Trang thiết bị chăn nuôi gia súc nhỏ mới
  • Kim loại thương mại cửa hàng Mall Trung tâm Nhà thép